Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Soblahove sa uskutoční 15.2.2023 o 17:30 h v zasadačke Obecného úradu v Soblahove. Srdečne Vás pozývame !

Program zasadnutia