Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Soblahov sa uskutoční v stredu 16.2.2022 o 17:30 h vo veľkej zasadačke Obecného úradu v Soblahove.

Program zasadnutia