Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Soblahove sa uskutoční v stredu 21. septembra 2022 o 17:30 h na Obecnom úrade v Soblahove.

Srdečne Vás pozývame ! Program zasadnutia