Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Soblahove, ktoré sa malo konať 28.10.2020 sa uskutoční v stredu 4.11.2020, 17:30 h.

Program zasadnutia