Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  Soblahov sa uskutoční v stredu 7.12.2022 o 17:30 h v zasadačke Obecného úradu

v  Soblahove. Srdečne Vás pozývame !  Program zasadnutia