Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Soblahove sa uskutoční v stredu 24.10.2018 o 17,30 h na Obecnom úrade v Soblahove. Srdečne Vás pozývame!

Program zasadnutia