Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Soblahov sa bude konať dňa 27.4.2022 o 17:30 h v zasadačke Obecného úradu v Soblahove. Program zasadnutia