Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Soblahove sa uskutoční dňa 27.10.2021 o 17:30 h vo veľkej zasadačke Obecného úradu v Soblahove. Program zasadnutia