Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Soblahov sa z dôvodu pandemických opatrení uskutoční  dňa 11.12.2020 o 17: 30 h telekonferenčným hovorom. Program zasadnutia