Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Soblahov sa uskutoční 22.9.2021 o 17:30 h vo veľkej zasadačke Obecného úradu v Soblahove.  Pozvánka- zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Soblahov dňa 22.09.2021