Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Soblahove sa uskutoční v stredu 7.9.2016 o 17,30 h na Obecnom úrade v Soblahove. Srdečne Vás pozývame! Program zasadnutia