Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Soblahove sa uskutoční v stredu dňa 24.6.2020 o 17:30 h v zasadačke Obecného úradu v Soblahove.

Srdečne Vás pozývame !  Program zasadnutia