Zasadnutie OcZ Soblahov sa uskutoční 10.6.2015 o 17,30 hod. na OcÚ Soblahov. Program zasadnutia