Zaujímavé informácie z viacerých oblastí činnosti miestnej územnej samosprávy.

ZMOS
Štefan Gregor rokoval s generálnou riaditeľkou SPF. Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska a zároveň člen Rady Slovenského pozemkového fondu Štefan Gregor rokoval s generálnou riaditeľkou fondu Gabrielou Bartošovou. Hlavnou témou bola aktívna spolupráca v konkrétnych oblastiach. Viac TU https://www.zmos.sk/stefan-gregor-rokoval-s-generalnou-riaditelkou-spf–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Predstavitelia Slovenskej komory architektov navštívili ZMOS. Predstavitelia Slovenskej komory architektov navštívili Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska. S predsedom Komory miest Štefanom Gregorom diskutovali o možnostiach spolupráce. Viac TU https://www.zmos.sk/predstavitelia-slovenskej-komory-architektov-navstivili-zmos–oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Základné školy sa môžu zapojiť do projektu „Hovorme o jedle“. Základné školy sa už od 16. septembra 2020 budú môcť zaregistrovať a realizovať aktivity  VIII. ročníka HOVORME O JEDLE. Projekt je organizovaný pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vyvrcholenie školských aktivít sa spája s termínom 16. október 2020, kedy si pripomíname Svetový deň potravín. Viac TU https://www.zmos.sk/zakladne-skoly-sa-mozu-zapojit-do-projektu-hovorme-o-jedle-oznam/mid/405616/.html#m_405616

INFO Z ROKOVANIA VLÁDY
37. rokovanie vlády. V stredu 16. septembra 2020 o 10.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 37. rokovanie vlády. Vláda schválila okrem iného aj tieto materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/37-rokovanie-vlady-oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Miernejšie obmedzenia v kultúre. Povolené počty návštevníkov hromadných podujatí v prospech kultúrnych a športových akcií. Viac TU https://www.zmos.sk/miernejsie-obmedzenia-v-kulture-oznam/mid/405616/.html#m_405616

INTERREG
Výzva pre subjekty zo Žilinského kraja z Programu Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020. Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” vyhlásil výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Termín uzávierky je 30. september 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-pre-subjekty-zo-zilinskeho-kraja-z-programu-interreg-v-a-pl-sk-2014-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA ÚNIA
Mestá a regióny budú kľúčové pre obnovu Európy. Rada európskych obcí a regiónov v mene 100 000 miestnych a  regionálnych samospráv v Európe združených v 41 národných samosprávnych združeniach zverejnila posolstvo pred prvým prejavom o stave Únie predsedníčky Európskej komisie Ursuli von der Leyenovej, ktorá dnes vystúpi v pléne Európskeho parlamentu. Viac TU https://www.zmos.sk/mesta-a-regiony-budu-klucove-pre-obnovu-europy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

LESY
Gelnické lesy – inšpiratívny príklad starostlivosti o lesné cesty, podpory biodiverzity a práce s verejnosťou. Spoločnosť Gelnické lesy s r. o. hospodári na lesných pozemkoch s výmerou 4 512 hektárov. Hospodárske lesy sa nachádzajú na 3 850 hektároch, ochranné lesy na 662 hektároch. Celková zásoba drevnej hmoty v lesných porastoch predstavuje 1 244 000 m³, z toho 814 000 m³ pripadá na ihličnatú a zvyšok na listnatú hmotu. Ročný etát sa pohybuje na úrovni 21 000 až 22 000 m³. Viac TU https://www.zmos.sk/gelnicke-lesy-inspirativny-priklad-starostlivosti-o-lesne-cesty-podpory-biodiverzity-a-prace-s-verejnostou–oznam/mid/405616/.html#m_405616