Zber objemného odpadu v obci Soblahov sa uskutoční v stredu dňa 5.10.2022 od 9:00 do 15:30 h.

Odpad môžete priniesť na stanovené miesta:

  • Železničná ulica (dolný koniec)
  • pri Obecný dom (stred obce)
  • horný koniec obce do dvora č.270.

Do kontajnera je ZAKÁZANÉ odovzdať stavebný odpad a pneumatiky!

Zároveň upozorňujeme občanov, že objemný odpad môžete odovzdať aj na Zberný dvor Trenčín, Soblahovská ulica 65 (oproti Leoni TN), počas prevádzkových hodín:
pondelok – sobota    8,00 – 17,30 h.

_______________________________________________________________________

Zber nebezpečného odpadu v obci Soblahov sa uskutoční v sobotu dňa 8.10.2022 od 8.00 do 10:00 hod. pred budovou obecného úradu.

Pracovníci spoločnosti Marius Pedersen budú preberať nebezpečný odpad:

  • žiarivky a odpad obsahujúci ortuť
  • oleje a tuk
  • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (obaly od farieb, lakov)
  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia

Upozorňujeme občanov, že farby ktoré sú vodou riediteľné nepatria do nebezpečného odpadu !

Ďakujeme za spoluprácu.