Oznamujeme občanom, že zber objemného odpadu v obci Soblahov sa uskutoční v stredu 12.4.2017
od 9,00 – 16,00 h. Odpad môžete priniesť na stanovené miesta:
– Železničná ulica (dolný koniec),
– pri Depozit (stred obce),
– horný koniec obce do dvora č.270.

Zároveň upozorňujeme občanov, že objemný odpad môžete odovzdať aj na Zberný dvor Trenčín, Soblahovská ulica 65 (oproti Leoni TN), počas prevádzkových hodín: pondelok-sobota 8,00 – 17,30 h.

 
Zber nebezpečného odpadu v obci Soblahov sa uskutoční v stredu 12.4.2017 od 15,00 – 17,00 h. v strede obce.
Pracovníci spoločnosti Marius Pedersen budú preberať nebezpečný odpad:
– žiarivky a odpad obsahujúci ortuť,
– oleje a tuky,
– obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (obaly od farieb, lakov),
– vyradené elektrické a elektronické zariadenia.