Oznamujeme občanom, že zber objemného odpadu v obci Soblahov sa uskutoční v stredu dňa 13.4.2016 od 8,00 do 16,00 h. Odpad môžete priniesť do pristavených kontajnerov na Železničnú ulicu (dolný koniec), pri Depozit (stred obce) a na horný koniec obce do dvora č.270.

Zároveň upozorňujeme občanov, že objemný odpad môžete odovzdať na Zberný dvor Trenčín, Soblahovská ulica 65 (oproti Leoni TN), prevádzkové hodiny: pondelok-sobota 8,00 – 17,30 h.