V stredu 1.4.2020 sa uskutoční zber objemného odpadu.

Odpad môžete priniesť na stanovené miesta v čase od 9.00 – 16.00 hod.:

  • Železničná ulica
  • pri Obecný dom
  • horný koniec obce dvor č. 270

Do kontajnera je ZAKÁZANÉ odovzdať stavebný odpad a pneumatiky!

Zber nebezpečného odpadu dňa 4.4.2020 nebude !