Zber sa uskutoční od 9.-11.apríla 2015, podrobnejšie informácie