Zberný dvor Soblahovská ulica oznamuje občanom, že od 25.04.2020 je opäť otvorený.

  • Soblahovská 2050, Trenčín | MAPA
  • Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 8.00 – 17.30, pre odovzdanie DSO do 17.00 hod.
  • tel.: 0902 999 458

Zberný dvor na Soblahovskej ulici sa nachádza v oplotenom areáli po ľavej strane smerom do Soblahova, takmer oproti Villa parku. Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie zo Soblahovskej ulice.

V zbernom dvore na Soblahovskej ulici je možné odovzdať druhy odpadov, ktoré nie sú kategorizované ako nebezpečné. Na uloženie odpadov slúžia veľkoobjemové kontajnery a nádoby na sklo, plasty, papier, kovy, VKM (tetrapaky), BIO odpad, šatstvo a textil, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad. Je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách.

Nie je možné odovzdávať elektroodpady (napr. televízory, počítače, a pod.) a iné nebezpečné odpady. Za drobný stavebný odpad sa platí poplatok.

Zberný dvor Soblahovská, Trenčín