Informácie Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. o opatreniach  pri výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (Železnice Slovenskej republiky), ktorá prebieha dňa 10.4. – 16.4. 2018 na úseku trate Topoľčany – Chynorany a Topoľčany –Žabokreky nad Nitrou.

Bližšie informácie nájdete v prílohe: 140_Výluka na trati Chynorany – Topoľčany