Štatistický úrad SR realizuje v roku 2021 štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu.

Zamestnanci ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa navštívia aj vybrané domácnosti v našej obci. ŠÚ SR Podrobnejšie informácie

Ďakujeme Vám za ústretovosť a spoluprácu !