Oznámenie o Strategickom dokumente - Zmena a doplnok č.5 ÚPN mesta Trenčín