01_10_final_zmena_opatrenia_opatrenie_prevadzky_a_HP-1