Obec Soblahov v decembri 2019 uzatvorila novú “Zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov” so spoločnosťou

ASEKOL SK, s.r.o.

Upozorňujeme občanov, že od januára 2020 v našej obci meníme spôsob zberu plastových odpadov.

Viac informácii sa dočítate v letáku, ktorý ste obdržali do Vašich poštových schránok spolu so žltými plastovými vrecami.