Obec pripravuje aktualizáciu – zmeny a doplnky ÚPN. Informáciu pre verejnosť o Zmenách a doplnkoch č.2 ÚPN nájdete v-prilohe.

Od dnešného dňa do 21.10.2016 môže verejnosť podať podnet na Zmeny a doplnky č. 2 k ÚPN obce Soblahov.