Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Tr. Mitice