Oznámenie o strategickom dokumente

Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta TN- sprievodný list